OSTADAR HAUR ESKOLAKO MATRIKULA 2024/2025 IKASTURTEA  1.-HAURRAREN DATUAK  2.-AURKEZTUTAKO DOKUMENTUAK

  • Haurraren Gizarte Segurantzako txartelaren fotokopia.

  • Ordain egiaztagiria.

  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 2022ko Aitorpenaren fotokopia, aitarena eta amarena (dokumentu hori ematea atzeratu ahal izango da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 2022ko aitorpenaren kanpainaren azken egunera arte).

  • Errenta egitera beharturik ez badaude, aurkeztu beharko dute errenta egitera beharturik ez daudela frogatzen duen Nafarroako Gobernuaren agiria, lan bizitzaren agiria eta familiaren 2022ko sarrerak zehazteko beharrezkotzat jotzen diren dokumentuak.

  • Ordainagiriak helbideratuko dituen banku entitateko kartilla orriaren fotokopia, titularra eta zenbakia agertuz.

  • Elikadura edo osasun behar bereziak adierazten dituen medikuaren txostena, hala behar izanez gero.

  • Famili liburuaren fotokopia ( ume berriaren datuak agertzen den orria) eskaera epe barruan jaio aurreko haurra balitz.

  • Famili bakarraren egiaztagiria.

  • Matrikulako datu bilketa

  • Adingabe batek jasotzeko baimena

  • Helduek jasotzeko baimena

  • Gaixotasunak konpromezua-baimena

  • Txangoetan parte hartzeko baimena

  • Plataforma digitaletan argazkiak erabiltzeko baimena

  • Argazkiak erabiltzeko baimena

  3.-MATRIKULATZEN DA  (e)an hurrengo telefono mugikorrera sms bat bidaliko zaizu sinatu behar duzuna, Ostadar Haur Eskolan matrikula formalizatzeko 3. atalean adierazitako aukerekin eta 2. atalean adierazitako dokumentazioa aurkeztuta.  Orkoiengo Udala eta Ostadar Haur Eskolako enpresa kudeatzailea, Sociedad Urbanística Iturgain SA, inprimaki honetan jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak dira. Datu horiek aurkeztu diren edo eskatu diren zentroan aurreinskripzioari, eskabideari eta fakturari buruzko administrazio-prozedura kudeatzeko erabiliko dira. Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak baliatuz egindako misio bat betetzeko, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 27.3 e) artikuluan eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan eta Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duen martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuan oinarrituta. Bildutako datu guztiak beharrezkoak dira eskaerari erantzun ahal izateko. Datu pertsonalak legez ezarritako segurtasun-neurriekin tratatuko dira une oro. Datuak adierazitako helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta Ostadar Haur Eskolako Udalak eta Iturgain SA Hirigintza Sozietateak tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak izan ditzaketen bitartean biltegiratuko dira. Era berean, Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean ezarritako kontserbazio-arauak bete behar dira. Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak hala agintzen ez badu behintzat. Eskubidea duzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, zuzenak ez badira, eta ezabatzeko, gure web orrian horretarako sortutako inprimakiaren bidez (ArSol Eskubideei buruzko Ariketa, https://www.escuelainfantilostadar.com/). Formulario honetako datuak interesdunarenak edo haren legezko ordezkariarenak dira.