Sartzeko eskaera
Ostadar Haur Eskolan 22/23 ikasturtean plaza eskatzeko sistema digital bat prestatu dugu. Eskaera-inprimakira sartu aurretik, plaza eskatzeko prozesuari buruzko informazio orokorra irakurri behar duzu, eta bertan aurkeztu behar duzun dokumentazioa prest eduki. Agiriak ZIP artxibo konprimatu batean multzokatuta erantsi beharko dituzu, gehienez 18 megarekin.

Fitxategiak taldekatzeko, honela egin behar duzu:

 1. Antolatu zure mahaigaineko karpeta batean aurkeztu behar dituzun dokumentu guztiak.
 2. Aukeratu fitxategiak eta egin klik eskuineko botoian goitibeherako menua irekitzeko..
 3. Aukeratu zure ZIP programa eta klikatu «gehitu ZIP fitxategira».
 4. Egin klik «gehitu» botoian, prozesua osatzeko agertzen den leihoan.

Eskaera-inprimakiaren amaieran, eskabideari erantsitako zein dokumentu adierazi beharko dizkiguzu, eta prestatu duzun ZIP artxiboa eransteko aukera emango dizun check bat izango duzu.

Agiriaren sinaduran zure identifikazioarekin batera adierazi duzun telefono mugikorrera sms bat iritsiko zaizu zure nortasuna egiaztatzeko eta eskaera sinatzeko. Hori egin ondoren, atal berean adierazi duzun helbide elektronikora bidaliko dizugu eskabidea aurkeztu izanaren egiaztagiria, haren datuen laburpenarekin.

  1. HAURRAREN DATUAK

  2. FAMILIAREN DATUAK
  3. GURASOEN EDO TUTOREEN LAN ETA GIZARTE EGOERA
   *Ikasketa arautuak egiten ari badira, lanbidea ikaslea da eta enpresa ikastegia

   Lanbidea
   Lanbidea
  4. FAMILIA-EGITURA

  5. PER CAPITA ERRENTAREN MAILA
  6. BIZILEKUA ETA LANTOKIA  7. BESTE IRIZPIDE BATZUK
  8. AUKERAK
  9. ORDUTEGIA   Irteera 13:15


   EREDU LINGUISTIKOAK
   1 Bigarren aukera kontutan hartuko da baldin eta, plaza banaketa egin ondoren, lekurik badago.

   *2022-2023 ikasturterako taldekatze modalitatea baita eredu linguistikoa ere familien eskariaren eta Hezkuntza Departamentuak egiten duen plangintzaren arabera aldatzen ahalko da (3/2022 Ebazpena, urtarrilaren 18koa,)

  10. AITAREN, AMAREN EDO TUTOREAREN ZINPEKO AITORPENA

  11. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
   Bidali dokumentazio guztia ZIP artxibo batean, 18 Mb baino gehiago ez dituena, eta adierazi beheko checketan zer bidaltzen diguzun. (izartxoekin adierazitakoa nahitaezkoa da)

   *a) Haurraren jaiotze-data eta eskatzailearen bizilekua egiaztatzen duen agiria. Jaiotzarik ez duen haurrentzat, jaiotza-data egiaztatzen duen txosten medikoa.
   *b) Amaren, aitaren edo legezko ordezkarien NANaren, pasaportearen, bizileku-txartelaren edo agiri baliokidearen fotokopia.
   c) Familia-osaeraren egiaztagiriak:
   • Familia-liburuaren fotokopia (aita, ama eta seme-alabak) edo, halakorik ezean, antzeko agiri ofizial osoa
   • Haurra familia-harreran edo adopzioan dagoela bermatzen duen dokumentazioa
   • Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, epai judiziala edo legez egiaztatzen duen agiria.
   • Hala badagokio, familia-unitateko edozein kideren desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala % 33koa edo handiagoa dela egiaztatzen duen ziurtagiria.
   • Familia ugariaren txartela
   • Guraso bakarreko familia txartela
   d) Amaren eta aitaren edo legezko tutoreen lan-egoera eta/edo egoera akademikoa egiaztatzen duen dokumentazioa.
   • Besteren konturako langileen kasuan, aurretiko inskripzio-aldia amaitu aurreko 30 egunetan Gizarte Segurantzan edo dagokion mutualitatean alta emanda zegoela egiaztatzen duen ziurtagiria.
   • Norberaren konturako langileen lan-egoera: mutualitate orokorrean edo dagokion Gizarte Segurantzako erregimenean eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan aurreinskripzioa amaitu aurreko 30 egunetan alta emanda daudela egiaztatzen duten agiriak.
   • Langabeziaren kasuan, enplegu-eskariaren txartela.
   • Hiru urtetik beherako semea edo alaba zaintzeko eszedentzian egonez gero, eszedentziaren jakinarazpena aurkeztu beharko da.
   • Eskabidea aurkezteko unean ikasketak egiten ari badira, matrikularen egiaztagiria, ikastaroaren egutegia eta ordutegia.
   • Hala badagokio, familia-unitateko kideren bat Gizarte Segurantzako pentsioduna dela egiaztatzen duen dokumentazioa.
   e) Errenta-mailen egiaztagiriak.
   • Familia-unitateko kide konputagarri guztien errentaren gaineko zergaren azken aitorpenaren fotokopia. Edo beste erronka edo diru-sarrera batzuk jaso izanaren justifikazio ofiziala, edo zinpeko aitorpena.
   f) Amaren, aitaren edo legezko ordezkarien bizilekua edo lantokia eragin-eremu geografikoan dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa.
   • Errolda-ziurtagiria, dagokion udalak emana.
   • Lanlekua egiaztatzen duen dokumentazioa, baldin eta Orkoienen badago zaintza eta jagoletza betetzen duen gurasoarena edo legezko ordezkariarena.
   • Etxebizitzaz aldatzea aurreikusten den kasuetan, etxebizitza berria entregatu izanaren egiaztagiria baloratuko da.
   g) Zuzeneko sarbiderako baldintza bereziei buruzko dokumentazioa.
   • Desgaitasun-kalifikazioaren ziurtagiria edo haurraren mendekotasun handiko egoeraren (III. gradua) aitorpenaren egiaztagiria, eta/edo berariazko hezkuntza-premiak ekar ditzaketen ezaugarriak deskribatzen dituen txosten profesionala.
   h) Beste edozein inguruabar berezi baloratzeko justifikazio-agiriak. Egoera hori egiaztatzen duten txosten medikoa, psikologikoa, soziala edo zerbitzu espezializatu ofizialen txostena aurkeztu beharko da.

  Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

   

  Orkoiengo Udala eta Ostadar Haur Eskolako enpresa kudeatzailea, Iturgain Hirigintza Sozietatea SA, dira inprimaki honetan jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak. Datu horiek erabiliko dira aurkeztu diren edo eskatu diren zentroari ONARTZEKO ESKABIDEARI buruzko administrazio-prozedura kudeatzeko. Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren alde egindako misio bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak egikaritzeko.

  Bildutako datu guztiak beharrezkoak dira eskaerari erantzun ahal izateko. Datu pertsonalak legez ezarritako segurtasun-neurriekin tratatuko dira une oro.

  Datuak adierazitako helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta Udalak eta Ostadar Haur Eskolaren kudeatzailea den Iturgain S.A. Hirigintza Sozietateak tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak izan ditzaketen bitartean biltegiratuko dira. Era berean, Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean ezarritako kontserbazio-arauak beteko dira.

  Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak hala agintzen ez badu behintzat. Inprimaki honetako datuak interesdunarenak edo haren legezko ordezkariarenak dira.

  Eskubidea duzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, zuzenak ez badira, ezabatzeko eta beste eskubide batzuk erabiltzeko, gure web orrian horretarako sortutako “ArSol Eskubideen erabilera” formularioaren bidez: https://www.escuelainfantilostadar.com  /