Sartzeko eskaera epetik kanpo
Ostadar Haur Eskolan 22/23 ikasturtean plaza eskatzeko sistema digital bat prestatu dugu. Eskaera-inprimakira sartu aurretik, plaza eskatzeko prozesuari buruzko informazio orokorra irakurri behar duzu, eta bertan aurkeztu behar duzun dokumentazioa prest eduki. Agiriak ZIP artxibo konprimatu batean multzokatuta erantsi beharko dituzu, gehienez 18 megarekin.

Fitxategiak taldekatzeko, honela egin behar duzu:

 1. Antolatu zure mahaigaineko karpeta batean aurkeztu behar dituzun dokumentu guztiak.
 2. Aukeratu fitxategiak eta egin klik eskuineko botoian goitibeherako menua irekitzeko..
 3. Aukeratu zure ZIP programa eta klikatu «gehitu ZIP fitxategira».
 4. Egin klik «gehitu» botoian, prozesua osatzeko agertzen den leihoan.

Eskaera-inprimakiaren amaieran, eskabideari erantsitako zein dokumentu adierazi beharko dizkiguzu, eta prestatu duzun ZIP artxiboa eransteko aukera emango dizun check bat izango duzu.

Agiriaren sinaduran zure identifikazioarekin batera adierazi duzun telefono mugikorrera sms bat iritsiko zaizu zure nortasuna egiaztatzeko eta eskaera sinatzeko. Hori egin ondoren, atal berean adierazi duzun helbide elektronikora bidaliko dizugu eskabidea aurkeztu izanaren egiaztagiria, haren datuen laburpenarekin.

  1. HAURRAREN DATUAK


  2. FAMILIAREN DATUAK
  3. GURASOEN EDO TUTOREEN LAN ETA GIZARTE EGOERA
   *Ikasketa arautuak egiten ari badira, lanbidea ikaslea da eta enpresa ikastegia

   Lanbidea
   Lanbidea
  4. FAMILIA-EGITURA

  5. PER CAPITA ERRENTAREN MAILA
  6. BIZILEKUA ETA LANTOKIA  7. BESTE IRIZPIDE BATZUK
  8. AUKERAK
  9. ORDUTEGIA   Irteera 13:15


   EREDU LINGUISTIKOAK   *2022-2023 ikasturterako taldekatze modalitatea baita eredu linguistikoa ere familien eskariaren eta Hezkuntza Departamentuak egiten duen plangintzaren arabera aldatzen ahalko da (3/2022 Ebazpena, urtarrilaren 18koa,)

  10. AITAREN, AMAREN EDO TUTOREAREN ZINPEKO AITORPENA

  11. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
   Bidali dokumentazio guztia ZIP artxibo batean, 18 Mb baino gehiago ez dituena, eta adierazi beheko checketan zer bidaltzen diguzun. (izartxoekin adierazitakoa nahitaezkoa da)

   *a) NANaren, pasaportearen, atzerritarrentzako bizileku-txartelaren edo aitaren eta amaren edo legezko ordezkarien nortasun agiriaren edo baliokidea den dokumentuaren fotokopia.
   b) Familiaren osaera frogatzen duen dokumentazioa:
   • Familia liburuaren fotokopia (gurasoak eta seme-alabak) edo, halakorik ez badago, antzeko agiri ofiziala osorik. Baldin familia liburuan ageri ez den seme-alabarik bada familia nukleoan, bestelako dokumentazioen bidez frogatu beharko da adibidez, jaiotza agirien, banantze edo dibortzio epaien eta abarren bidez.
   • Haurra harrera-egoeran dagoela edo adoptatua dela frogatzen duen agiria.
   • Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, hura ezartzen duen epai judiziala edo legez frogatzen duen dokumentua.
   • Guraso bakarreko familia-karneta.
   c) Errenta mailak frogatzeko agiriak.
   • Familia-unitateko kide konputagarri guztien errentaren gaineko zergaren 2021eko aitorpenaren fotokopia. Hori egitera behartuta ez badaude, beste errenta edo diru-sarrera batzuk jaso izana justifikatzen duen dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko da, edo, azken buruan, horien zinpeko aitorpena eta/edo zentroaren titularra den toki-erakundeak beharrezkotzat jotzen dituen dokumentuak, 2021 urteko familia-sarrerak zehazteko.
   d) Sarbide zuzenerako baldintza bereziak betetzen direla frogatzen duen agiria:
   • Haurraren desgaitasuna kalifikatzen duen ziurtagiria edo haurraren mendekotasun handia (III. gradua) aitortzen duen egiaztagiria eta/edo profesional batek egindako txostena, zeinetan deskribatzen diren hezkuntza premia berariazkoak ekar ditzaketen ezaugarriak.
   e) Beste edozein egoera berezi baloratzeko frogagiriak. Medikuaren, psikologoaren, gizarte langilearen edo zerbitzu espezializatu ofizialen txostena aurkeztu beharko da inguruabar hori frogatzeko.

  Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

   

  Orkoiengo Udala eta Ostadar Haur Eskolako enpresa kudeatzailea, Iturgain Hirigintza Sozietatea SA, dira inprimaki honetan jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak. Datu horiek erabiliko dira aurkeztu diren edo eskatu diren zentroari ONARTZEKO ESKABIDEARI buruzko administrazio-prozedura kudeatzeko. Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren alde egindako misio bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak egikaritzeko.

  Bildutako datu guztiak beharrezkoak dira eskaerari erantzun ahal izateko. Datu pertsonalak legez ezarritako segurtasun-neurriekin tratatuko dira une oro.

  Datuak adierazitako helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta Udalak eta Ostadar Haur Eskolaren kudeatzailea den Iturgain S.A. Hirigintza Sozietateak tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak izan ditzaketen bitartean biltegiratuko dira. Era berean, Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean ezarritako kontserbazio-arauak beteko dira.

  Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak hala agintzen ez badu behintzat. Inprimaki honetako datuak interesdunarenak edo haren legezko ordezkariarenak dira.

  Eskubidea duzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, zuzenak ez badira, ezabatzeko eta beste eskubide batzuk erabiltzeko, gure web orrian horretarako sortutako “ArSol Eskubideen erabilera” formularioaren bidez: https://www.escuelainfantilostadar.com