Sartzeko eskaera epetik kanpo
Ostadar Haur Eskolan 24/25 ikasturtean plaza eskatzeko sistema digital bat prestatu dugu. Eskaera-inprimakira sartu aurretik, plaza eskatzeko prozesuari buruzko informazio orokorra irakurri behar duzu, eta bertan aurkeztu behar duzun dokumentazioa prest eduki. Agiriak ZIP artxibo konprimatu batean multzokatuta erantsi beharko dituzu, gehienez 18 megarekin.

Fitxategiak taldekatzeko, honela egin behar duzu:

 

 1. Antolatu zure mahaigaineko karpeta batean aurkeztu behar dituzun dokumentu guztiak.
 2. Aukeratu fitxategiak eta egin klik eskuineko botoian goitibeherako menua irekitzeko..
 3. Aukeratu zure ZIP programa eta klikatu «gehitu ZIP fitxategira».
 4. Egin klik «gehitu» botoian, prozesua osatzeko agertzen den leihoan.

 

Eskaera-inprimakiaren amaieran, eskabideari erantsitako zein dokumentu adierazi beharko dizkiguzu, eta prestatu duzun ZIP artxiboa eransteko aukera emango dizun check bat izango duzu.

Agiriaren sinaduran zure identifikazioarekin batera adierazi duzun telefono mugikorrera sms bat iritsiko zaizu zure nortasuna egiaztatzeko eta eskaera sinatzeko. Hori egin ondoren, atal berean adierazi duzun helbide elektronikora bidaliko dizugu eskabidea aurkeztu izanaren egiaztagiria, haren datuen laburpenarekin.

  1. HAURRAREN DATUAK

  2. FAMILIAREN DATUAK


  3. GURASOEN EDO TUTOREEN LAN ETA GIZARTE EGOERA

   *Ikasketa arautuak egiten ari badira, lanbidea ikaslea da eta enpresa ikastegia


   Lanbidea   Lanbidea


  4. FAMILIA-EGITURA


  5. PER CAPITA ERRENTAREN MAILA(Administrazioak bete beharrekoa)

  6. BIZILEKUA ETA LANTOKIA
  7. BESTE IRIZPIDE BATZUK

  8. AUKERAK

  9. ORDUTEGIA

   Irteera 13:15

   EREDU LINGUISTIKOAK
   1. Aukera:
   2. Aukera:


   Bigarren aukera kontutan hartuko da baldin eta, plaza banaketa egin ondoren, lekurik badago. *

  10. AITAREN, AMAREN EDO TUTOREAREN ZINPEKO AITORPENA  11. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
   Bidali dokumentazio guztia ZIP artxibo batean, 18 Mb baino gehiago ez dituena, eta adierazi beheko checketan zer bidaltzen diguzun. (izartxoekin adierazitakoa nahitaezkoa da)

   *a) NANaren, pasaportearen, atzerritarrentzako bizileku-txartelaren edo aitaren eta amaren edo legezko ordezkarien nortasun agiriaren edo baliokidea den dokumentuaren fotokopia.
   b) Familiaren osaera frogatzen duen dokumentazioa:
   • Familia liburuaren fotokopia (gurasoak eta seme-alabak) edo, halakorik ez badago, antzeko agiri ofiziala osorik. Baldin familia liburuan ageri ez den seme-alabarik bada familia nukleoan, bestelako dokumentazioen bidez frogatu beharko da adibidez, jaiotza agirien, banantze edo dibortzio epaien eta abarren bidez.
   • Haurra harrera-egoeran dagoela edo adoptatua dela frogatzen duen agiria.
   • Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, hura ezartzen duen epai judiziala edo legez frogatzen duen dokumentua.
   • Guraso bakarreko familia-karneta.
   c) Errenta mailak frogatzeko agiriak.
   • Familia-unitateko kide konputagarri guztien errentaren gaineko zergaren 2022eko aitorpenaren fotokopia. Hori egitera behartuta ez badaude, beste errenta edo diru-sarrera batzuk jaso izana justifikatzen duen dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko da, edo, azken buruan, horien zinpeko aitorpena eta/edo zentroaren titularra den toki-erakundeak beharrezkotzat jotzen dituen dokumentuak, 2022 urteko familia-sarrerak zehazteko.
   d) Sarbide zuzenerako baldintza bereziak betetzen direla frogatzen duen agiria:
   • Haurraren desgaitasuna kalifikatzen duen ziurtagiria edo haurraren mendekotasun handia (III. gradua) aitortzen duen egiaztagiria eta/edo profesional batek egindako txostena, zeinetan deskribatzen diren hezkuntza premia berariazkoak ekar ditzaketen ezaugarriak.
   e) Beste edozein egoera berezi baloratzeko frogagiriak. Medikuaren, psikologoaren, gizarte langilearen edo zerbitzu espezializatu ofizialen txostena aurkeztu beharko da inguruabar hori frogatzeko.

   

  Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

  Orkoiengo Udala eta Ostadar Haur Eskolako enpresa kudeatzailea, Sociedad Urbanística Iturgain SA, inprimaki honetan jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak dira. Datu horiek aurkeztu diren edo eskatu diren zentroan aurreinskripzioari, eskabideari eta fakturari buruzko administrazio-prozedura kudeatzeko erabiliko dira.

  Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak baliatuz egindako misio bat betetzeko, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 27.3 e) artikuluan eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan eta Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duen martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuan oinarrituta.

  Bildutako datu guztiak beharrezkoak dira eskaerari erantzun ahal izateko. Datu pertsonalak legez ezarritako segurtasun-neurriekin tratatuko dira une oro. Datuak adierazitako helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta Ostadar Haur Eskolako Udalak eta Iturgain SA Hirigintza Sozietateak tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak izan ditzaketen bitartean biltegiratuko dira. Era berean, Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean ezarritako kontserbazio-arauak bete behar dira. Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak hala agintzen ez badu behintzat. Eskubidea duzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, zuzenak ez badira, eta ezabatzeko, gure web orrian horretarako sortutako inprimakiaren bidez (ArSol Eskubideei buruzko Ariketa, https://www.escuelainfantilostadar.com). Formulario honetako datuak interesdunarenak edo haren legezko ordezkariarenak dira.

  * 2023- 2024 ikasturterako taldekatze-modalitatea aldatu ahal izango da Hezkuntza Sailak berrikusitako plangintzaren arabera (9/2023 Ebazpena, urtarrilaren 25ekoa). Ikasgela bat aukeratutako hizkuntzarekin egiteko talde nahikorik ez badago, ikasgela elebidun bat egingo da, euskara eta gaztelaniarekin.